Over SG

SG (Smidt Groundwater) is een onafhankelijk adviesbureau opgericht in 2003. SG streeft naar bijdragen aan goed waterbeheer en oplossingen of veranderingen in plaats van conflicten.

U bepaalt als klant wat goed waterbeheer is. SG ondersteunt u met eigen producten en een netwerk. Als u een conflict heeft of er een lijkt te gaan krijgen, kan SG u en uw conflictpartner via mediation begeleiden naar de oppervlakte. Ook hiervoor geldt: u bepaalt zelf hoe en wanneer uw conflict verandert in een bevredigend onderhandelingsresultaat.

SG brengt drie dingen samen:

  • 25 jaar ervaring met grondwaterbeheer in binnen- en buitenland;
  • meer dan 50 jaar ervaring met allerlei conflicten, oplossingen en vermogen tot verandering;
  • de ervaring van mensen en organisaties met wie wij samenwerken.

Drs. Ebel Smidt
Ebel Smidt (1954) is grondwatergeoloog, project- en procesmanager en gecertificeerd mediator bij het Nederlands Mediation Instituut. Hij is mede-coördinator van het Platform Gebieds- en Systeemgericht Grondwaterbeheer van SKB. Hij heeft het proces geleid om de problematiek van de zware metalen in het grondwater van de Kempen beheersbaar te maken. Als mediator is Ebel o.a. betrokken bij situaties waar natuurontwikkeling en landbouwbelangen met elkaar in conflict zijn. Hij is geregistreerd mediator bij de Stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening. Van deze stichting is hij ook bestuurslid.

Ebel Smidt landscapeEbel combineert werk in Nederland met buitenlandervaringen. De helft van zijn 25 jarige loopbaan speelde zich af in Afrika en het Midden-Oosten. Daar leerde hij de breedte van het grondwatervak kennen. Samenwerken en leven in een andere cultuur gaf daaraan een extra sociale dimensie. Zijn focus is de praktische toepassing van wetenschappelijk onderzoek. Hij vervult daarbij vaak de rol van procesmanager met inhoudelijke ervaring. Zijn ervaring als onderzoeker, ambtenaar en adviseur bij grote en kleine organisaties in Nederland en het buitenland stellen hem in staat verschillende werelden met elkaar te verbinden.

Ebel Smidt is gecertificeerd NMI mediator en geregistreerd bij de Stichting Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening. Van deze stichting is hij ook bestuurslid. In mijn loopbaan heb ik praktisch als mediator gewerkt. De theorie en verdere vaardigheden heb ik me eigen gemaakt in de mediationopleiding bij MTi (zie links).