Diensten

SG biedt de volgende diensten:

Op het gebied van grondwaterbeheer en integral water management:

•  Procesmanagement: Van probleemdefinitie en actorenanalyse via het proces tot afsluiting en nazorg. Onze specialiteit is het snijvlak van onderzoek en praktijk.

•  Projectmanagement: Van projectdoelstelling tot oplevering van het eindproduct en nazorg.

•  Inhoudelijke adviezen bij zowel kwantiteits- als kwaliteitsvraagstukken en op verschillende schaalgroottes. Onze kernkwaliteiten zijn systeemanalyse en kunstmatige infiltratie.

•  ‘Second opinion’: Als u een advies hebt gekregen en daarover een onafhankelijke deskundige mening wilt horen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

•  Projectidentificatie en –formulering: Als u een eerste idee hebt van een project en u wilt het verder structuren dan wil SG graag met u samenwerken. SG helpt u ook op de lastige weg van subsidie-aanvragen.

Mediation

•  Mediation in water- en milieuzaken: mijn vakkennis en -ervaring kan special van pas komen in een mediationproces.

•  Mediation in de leefomgeving van werk, buurt en thuis: hier ontstaan herhaaldelijk conflictsituaties. Daarbij  begeleid ik de partijen bij het zoeken naar een oplossing van het geschil of conflict. Specialistische kennis huren we eventueel in.

•  Veranderingsmediation: Als u in uw geschil of conflict een kans wilt zien tot verandering, dan begeleid ik u daar graag bij.

•  Coaching vind ik een persoonlijke vorm van mediation: een zoektocht naar de samenhang tussen oppervlakkige en diepere belangen. •  Interim management: Bij een groep die nieuwe uitdagingen moet zoeken of een moeilijke fase moet transformeren tot een kans, pas ik een maatmix toe van mediation en coaching.