Home

SG biedt u twee diensten, grondwateradvies en mediation. Beide diensten richten zich op wat onder de oppervlakte is. Bij mediation gaat het om achterliggende motieven en belangen bij conflicten. Bij grondwateradvies gaat het om water dat in de grond stroomt. Bij allebei is het zichtbare en voelbare vaak het startpunt: bijvoorbeeld  een verschil van mening tussen een gemeente en een particulier over de aanleg van een weg of een natuurgebied of verzakking van gebouwen door grondwaterstandverlaging.

groundwater

Het beheer van de leefomgeving verandert in hoog tempo door het werken aan duurzaamheid, de enorm snelle veranderingen in informatietechnologie en globalisering. Deze snelle veranderingen vereisen maatwerk in advisering en begeleiding en kunnen leiden tot spanningen en conflicten. SG helpt u effectief  in deze  situaties.Leefomgeving betekent ook uw buurt, werk, school of thuis. Bij conflicten in die sfeer staat SG u graag bij of helpt u bij het vinden van gespecialiseerde collega’s.